Veus davant la repressió

Primera edició: Juny 201 5
Coordinació de textos: Anna Pujol i Ramon Samblas
Coordinació de fotografia: Anna Celma
Il·lustració i disseny coberta: Joan Turu i Jofre Andreu

 

Al pròleg de Veus davant la repressió, Jose Garcia, un dels absolts de les accions contra el pla Caufec, escriu: “No em fa por la repressió. El que realment em provoca pànic és imaginar que, un dia, ens reprimeixin per les nostres activitats polítiques i no hi hagi solidaritat al carrer”. En aquest llibre, un recull d’entrevistes dutes a terme des de la Directa, trobem testimonis tant de la lluita com de la repressió i la solidaritat.