Localització

On es troba la llibreria:

C/ Torrent  de l’Olla 72
93·500·85·64
08012 Barcelona
editorial@aldarull.org